Zorgaanbod


Het echte boerenleven op de Groote Fliert biedt:

 

Rust, ruimte en regelmaat

Wat fijn is het als je ruimte om je heen hebt. Dit zorgt ook weer voor ruimte in je hoofd. Dieren en planten hebben ook een rustgevende werking op de gemoedstoestand van de deelnemers op de boerderij. Dichtbij de natuur ontwikkelen ze een nieuw bewustzijn voor de tijd, de seizoenen, voor leven en dood. Het leven op de boerderij overzichtelijk en bepaalde werkzaamheden komen iedere dag weer terug bij het verzorgen van plant en dier. Deze regelmaat biedt structuur en een houvast, dat is fijn. Ook is er altijd een plekje om je terug te trekken.


Sociaal actief

Het is goed als je van betekenis kan zijn, voor jezelf, maar ook voor een ander. De begeleiding is hier het voorbeeld voor. Hij of zij heeft aandacht voor iedereen, kent de wensen en behoeften van iedere deelnemer en bedenkt daar passende activiteiten voor. Op de boerderij komen de deelnemers met veel andere mensen in contact. Ze leren dus op een laagdrempelige manier met elkaar communiceren en bouwen een sociaal netwerk op.


Nuttig werk

Van fysiek werk word je lichamelijk en geestelijk sterker. Als je weer een klusje geklaard hebt, kun je met een tevreden gevoel terugkijken. Je draagt iets bij aan de boerderij en daarmee ook aan de maatschappij. Dit is een beleving die diep doorwerkt. De begeleiding zet de mogelijkheden van iedere unieke deelnemer centraal, niet de beperkingen. Alles wat de deelnemers doen, dat doet er toe, hoe klein het ook mag zijn. Zo ontwikkel je zelfrespect en een verantwoordelijkheidsgevoel.


Gezond eten

Gezonde voeding vinden we heel belangrijk. Het is een belangrijke voorwaarde voor een gezond leven. Maar gezond eten is iets waar niet iedereen op let. Door actief te werken in de groentetuin en dagelijks samen een maaltijd te bereiden en te nuttigen, krijgen deelnemers meer waardering voor gezond eten en drinken. Dit proberen we steeds weer te stimuleren.


Beweging

Emotionele problemen los je niet op met denken. Doen en bewegen hebben een helende werking. Als je fysiek bezig bent krijg je afleiding, biedt het je afstand en geeft het je vaak nieuwe inzichten. Door lekker buiten te werken krijgen deelnemers een betere conditie, voelen ze zich fitter, slapen beter en zitten lekkerder in hun vel. De taken op de boerderij hebben een positieve invloed op zowel de grove als de fijne motoriek.


Even eruit

Iedere dag die de deelnemer op de boerderij doorbrengt, betekent even lucht voor het thuisfront, de instelling of de mantelzorg. Zij weten dat de deelnemer in goede handen is, zijn even vrij van de intensieve zorgtaak en hebben meer eigen tijd en krijgen weer nieuwe energie. Dit heeft een positieve invloed op de rust in de thuissituatie van de deelnemer. Zo kunnen de zorgboerderij en het thuisfront elkaar versterken en samen een optimale omgeving creëren voor de deelnemer.


De stap naar het echte werk

Een reguliere baan of vrijwilligerswerk is niet voor iedere deelnemer vanzelfsprekend, maar voor een aantal wel. Met de opgedane ervaring, sociale contacten en zelfvertrouwen zijn verschillende deelnemers klaar om opnieuw op eigen benen te staan in de maatschappij. Zo kan de zorgboerderij een opstap zijn om door te stromen. We hebben contacten met verschillende bedrijven, zowel binnen als buiten de agrarische sector en willen graag helpen de stap naar het echte werk te maken.