Financiering en Kwaliteit

Duurzaamheid

De zorgboerderij is een duurzame dagbesteding, welke zich continue aanpast aan de wet- en regelgeving, zodat we langdurig kunnen blijven bestaan. Een breed aanbod, maar wel met maatwerk. Ook is de zorg lokaal georganiseerd, zodat het vervoer ook duurzaam georganiseerd kan worden. We stimuleren groei en beweging met een ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Kortom, deelnemers inbedden in de maatschappij, ruimte voor persoonlijke groei, aansluiten bij de wet- en regelgeving en dit alles dichtbij de natuur. We verbouwen onze eigen groentes en gebruiken dit vervolgens weer in de keuken. Deelnemers maken hier bijv. soep van.

 

Financiering

We zijn aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg. Zij hebben met veel gemeenten uit de regio een contract afgesloten en zo kunnen deelnemers met een indicatie die de gemeente heeft afgegeven bij ons terecht. Ook wel Zorg in Natura genoemd. Ook is het mogelijk dagbesteding op basis van een PGB te ontvangen.

 

Eigen bijdrage

Voor WLZ-zorg is een eigen bijdrage verschuldigd. Het berekenen en incasseren hiervan wordt uitgevoerd door het CAK. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK:

https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz  

Voor de WMO geldt dit voor deelnemers van 18 jaar en ouder.

 

Aanvullende diensten

Als er extra zorg of begeleiding nodig is kunnen we dit bieden als er een geldige indicatie voor de zorg is. Met deze indicatie willen we de zorg bieden die er nodig is en vragen we geen extra bijdrage.

 

Kwaliteit

We hebben het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien!' van Federatie Landbouw en Zorg en zijn aangesloten bij Vereniging Bezig. Met dit kwaliteitssysteem voldoen we minimaal aan:

  • Kwaliteitswet zorginstellingen
  • Jeugdwet
  • ARBO wet
  • Wet klachtenrecht
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Wet Medezeggenschap

Vereniging BEZIG zorgt er voor dat we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de zorg. Ook volgen we trainingen, intervisies en cursussen om continue aan de kwaliteit te kunnen werken.

 

Vertrouwenspersoon

We houden van korte lijnen, eigenlijk lossen we problemen altijd samen op. Voor jeugd en hun ouders/verzorgers is er een vertrouwenspersoon beschikbaar via het AKJ, zie www.akj.nl. Volwassen deelnemers en hun familieleden/vertegenwoordigers zouden terecht kunnen bij vertrouwenspersoon Selia Stutvoet. Bij aanmelding voor zorg worden de gegevens van deze vertrouwenspersoon gedeeld.

 

Onafhankelijke ondersteuning
Waar kunt u terecht?
Ontvang u zorg vanuit de WLZ en heeft u behoefte aan onafhankelijke ondersteuning?
Dan kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

Zorgkantoor
Op de website van uw zorgkantoor vindt u nadere informatie en een telefoonnummer voor
cliëntondersteuning. U kunt uw zorgkantoor vinden op https://www.zn.nl/1893990400/Zorgkantoren
MEE
Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE zie www.mee.nl of bel 0900 – 999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.
Adviespunt Zorgbelang
Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door Adviespunt Zorgbelang zie
www.adviespuntzorgbelang.nl of bel 0900 – 243 81 81. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.

 

Klachtenreglement:

2021 04 01 Klachtenreglement Clienten Zorgboerderijen Def
PDF – 477,7 KB 982 downloads